قیمت یورو مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
3989.9
بیشترین: 
3989.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 30 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 شهریور 1396 , 3989.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":3989.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 خرداد 1397