کمترین: 
3357
بیشترین: 
3357
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 30 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 شهریور 1396 , 3357 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":3357}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398