کمترین: 
1.63
بیشترین: 
1.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 30 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 30 شهریور 1396 , 1.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 02:08","price":1.66},{"date":"1396/06/30 03:32","price":1.65},{"date":"1396/06/30 13:08","price":1.64},{"date":"1396/06/30 18:32","price":1.63},{"date":"1396/06/30 20:32","price":1.64},{"date":"1396/06/30 21:32","price":1.65},{"date":"1396/06/30 23:32","price":1.64}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398