کمترین: 
1247000
بیشترین: 
1247000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 29 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 1247000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 14:36","price":1247000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398