کمترین: 
638000
بیشترین: 
639000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 29 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 638000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 13:18","price":639000},{"date":"1396/06/29 16:36","price":638000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398