کمترین: 
1071
بیشترین: 
1073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 29 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 1073 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 12:00","price":1071},{"date":"1396/06/29 12:40","price":1072},{"date":"1396/06/29 13:50","price":1073}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398