کمترین: 
3891
بیشترین: 
3893
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 29 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 29 شهریور 1396 , 3893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 11:40","price":3891},{"date":"1396/06/29 14:00","price":3892},{"date":"1396/06/29 14:10","price":3893}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398