کمترین: 
496
بیشترین: 
496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 29 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 11:20","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398