کمترین: 
488
بیشترین: 
488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 29 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 شهریور 1396 , 488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 11:20","price":488}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398