کمترین: 
4151
بیشترین: 
4154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 4151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 11:20","price":4154},{"date":"1396/06/29 13:10","price":4151}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398