کمترین: 
1207000
بیشترین: 
1209000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 29 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 1207000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 11:18","price":1209000},{"date":"1396/06/29 12:18","price":1207000}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398