کمترین: 
1144
بیشترین: 
1148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 29 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 1148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 10:50","price":1147},{"date":"1396/06/29 11:30","price":1146},{"date":"1396/06/29 12:40","price":1145},{"date":"1396/06/29 13:10","price":1144},{"date":"1396/06/29 13:50","price":1145},{"date":"1396/06/29 14:40","price":1147},{"date":"1396/06/29 15:50","price":1148}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398