کمترین: 
3239
بیشترین: 
3246
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 29 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 شهریور 1396 , 3246 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 10:20","price":3239},{"date":"1396/06/29 11:20","price":3240},{"date":"1396/06/29 11:40","price":3244},{"date":"1396/06/29 11:50","price":3245},{"date":"1396/06/29 12:00","price":3244},{"date":"1396/06/29 12:20","price":3243},{"date":"1396/06/29 13:10","price":3241},{"date":"1396/06/29 13:50","price":3243},{"date":"1396/06/29 14:00","price":3244},{"date":"1396/06/29 14:40","price":3246}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398