کمترین: 
629
بیشترین: 
631
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 29 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 10:20","price":630},{"date":"1396/06/29 11:20","price":629},{"date":"1396/06/29 13:50","price":631},{"date":"1396/06/29 14:40","price":630}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398