کمترین: 
3199
بیشترین: 
3204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 29 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 29 شهریور 1396 , 3204 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 10:10","price":3199},{"date":"1396/06/29 10:50","price":3200},{"date":"1396/06/29 11:20","price":3199},{"date":"1396/06/29 11:40","price":3201},{"date":"1396/06/29 11:50","price":3203},{"date":"1396/06/29 12:00","price":3202},{"date":"1396/06/29 12:10","price":3203},{"date":"1396/06/29 12:20","price":3202},{"date":"1396/06/29 13:10","price":3201},{"date":"1396/06/29 13:50","price":3203},{"date":"1396/06/29 14:40","price":3204}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399