کمترین: 
701
بیشترین: 
701
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 29 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 701 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":701}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398