کمترین: 
1985.7
بیشترین: 
1985.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 29 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 1985.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":1985.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398