کمترین: 
799.5
بیشترین: 
799.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 799.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":799.5}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399