کمترین: 
429.7
بیشترین: 
429.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 29 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 429.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":429.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398