کمترین: 
2491
بیشترین: 
2491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 شهریور 1396 , 2491 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":2491}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398