کمترین: 
3181.6
بیشترین: 
3181.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 29 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 3181.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":3181.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398