قیمت روپیه هند مورخ 29 شهریور 1396

کمترین: 
52.2
بیشترین: 
52.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند مورخ 29 شهریور 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 29 شهریور 1396 , 52.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":52.2}
بروزرسانی در تاریخ 31 خرداد 1397