کمترین: 
906.8
بیشترین: 
906.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 29 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 29 شهریور 1396 , 906.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":906.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398