کمترین: 
894.1
بیشترین: 
894.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 29 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 894.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":894.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398