کمترین: 
430.1
بیشترین: 
430.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 29 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 430.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":430.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398