کمترین: 
541.2
بیشترین: 
541.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 29 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 541.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":541.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398