کمترین: 
422.1
بیشترین: 
422.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 29 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 شهریور 1396 , 422.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":422.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398