کمترین: 
3488.7
بیشترین: 
3488.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 3488.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":3488.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398