کمترین: 
2730.7
بیشترین: 
2730.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 29 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 شهریور 1396 , 2730.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":2730.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398