کمترین: 
3007.1
بیشترین: 
3007.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 29 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 3007.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":3007.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398