کمترین: 
510.5
بیشترین: 
510.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 29 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 510.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":510.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398