کمترین: 
912.9
بیشترین: 
912.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 29 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 912.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":912.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398