کمترین: 
4026.6
بیشترین: 
4026.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 29 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 29 شهریور 1396 , 4026.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":4026.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398