قیمت دلار مورخ 29 شهریور 1396

کمترین: 
3353
بیشترین: 
3353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 29 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 29 شهریور 1396 , 3353 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":3353}
بروزرسانی در تاریخ 30 خرداد 1397