کمترین: 
1243000
بیشترین: 
1243000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 28 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 1243000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 14:36","price":1243000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398