کمترین: 
1680
بیشترین: 
1680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 28 شهریور 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 1680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 13:30","price":1680}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398