کمترین: 
3892
بیشترین: 
3895
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 28 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 28 شهریور 1396 , 3892 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 13:00","price":3895},{"date":"1396/06/28 13:30","price":3894},{"date":"1396/06/28 14:20","price":3893},{"date":"1396/06/28 17:20","price":3892}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398