قیمت ین ژاپن مورخ 28 شهریور 1396

کمترین: 
35
بیشترین: 
35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن مورخ 28 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 11:50","price":35}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1397