کمترین: 
631
بیشترین: 
632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 28 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 11:50","price":632},{"date":"1396/06/28 12:30","price":631}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398