کمترین: 
1207000
بیشترین: 
1210000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 28 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 1207000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 11:42","price":1210000},{"date":"1396/06/28 15:06","price":1207000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398