کمترین: 
640000
بیشترین: 
643000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 28 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 640000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 11:30","price":642000},{"date":"1396/06/28 12:06","price":643000},{"date":"1396/06/28 13:54","price":641000},{"date":"1396/06/28 15:24","price":640000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398