کمترین: 
2350
بیشترین: 
2350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 28 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 2350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:40","price":2350}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399