کمترین: 
69
بیشترین: 
69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 28 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:30","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398