قیمت کرون دانمارک مورخ 28 شهریور 1396

کمترین: 
625
بیشترین: 
626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 28 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:30","price":626},{"date":"1396/06/28 12:20","price":625}
بروزرسانی در تاریخ 30 خرداد 1397