کمترین: 
489
بیشترین: 
489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 28 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 شهریور 1396 , 489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:30","price":489}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398