کمترین: 
1147
بیشترین: 
1157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 28 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 1148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:30","price":1157},{"date":"1396/06/28 11:50","price":1156},{"date":"1396/06/28 12:00","price":1154},{"date":"1396/06/28 12:20","price":1151},{"date":"1396/06/28 13:00","price":1150},{"date":"1396/06/28 13:30","price":1149},{"date":"1396/06/28 13:50","price":1148},{"date":"1396/06/28 14:00","price":1147},{"date":"1396/06/28 14:10","price":1148}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398