کمترین: 
1071
بیشترین: 
1072
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 28 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 1072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:13","price":1071},{"date":"1396/06/28 10:30","price":1072}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398