کمترین: 
497
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 28 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:10","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398