کمترین: 
4157
بیشترین: 
4166
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 4157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:10","price":4166},{"date":"1396/06/28 11:50","price":4164},{"date":"1396/06/28 12:30","price":4162},{"date":"1396/06/28 13:50","price":4161},{"date":"1396/06/28 15:30","price":4159},{"date":"1396/06/28 15:50","price":4157}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398