کمترین: 
3201
بیشترین: 
3210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 28 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 28 شهریور 1396 , 3202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:10","price":3210},{"date":"1396/06/28 10:13","price":3208},{"date":"1396/06/28 12:20","price":3204},{"date":"1396/06/28 13:30","price":3203},{"date":"1396/06/28 14:30","price":3201},{"date":"1396/06/28 14:40","price":3202}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398